Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học PCCC và ra mắt Khoa Luật, Khoa Nghiệp vụ cơ bản

Ngày 28/01/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các đơn vị trong nhà trường và ra mắt Khoa Luật và Khoa Nghiệp vụ cơ bản.
Đến dự có đồng chí Đại tá Đặng Ngọc Bách – Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị – Bộ Công an; đồng chí Trung tá Hoàng Đại Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo – Bộ Công an.
Về phía nhà trường có đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng trong nhà trường.

Ngày 20/11/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các Quyết định (từ số 9854 đến số 9874/QĐ-BCA) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị cấp Phòng trực thuộc Trường Đại học PCCC gồm 10 đơn vị Khoa, 7 đơn vị Phòng và 04 Trung tâm. Trong đó có 02 đơn vị mới (Khoa Luật và Khoa Nghiệp vụ cơ bản) được chia tách từ Khoa Pháp luật và Nghiệp vụ CAND trước đây. Trên cơ sở đó, ngày 14/12/2020; Cục Tổ chức cán bộ có Công văn số 19968/X01-P2 hướng dẫn về việc triển khai thực hiện các quyết định của Bộ trưởng. Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và hướng dẫn của Cục Tổ chức cán bộ, ngày 29/12/2020, Trường Đại học PCCC đã xây dựng Kế hoạch số 1567/KH-T06-P2 để triển khai thực hiện trong toàn trường, ngày 20/01/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC đã ban hành các Quyết định điều động cán bộ trong nhà trường.


Mục tiêu của việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ cấu tổ chức của Trường Đại học PCCC nhằm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lực lượng CAND trong tình hình mới, phù hợp với việc bố trí cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND.Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu trướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng chúc mừng các đồng chí được Bộ Công an, Trường Đại học PCCC điều động và bổ nhiệm; đồng thời yêu cầu các đơn vị sớm tiếp cận công việc, ổn định tổ chức, rà soát các phần việc đã, đang thực hiện, bắt tay vào công việc chuyên môn. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị mới sáp nhập, có lãnh đạo được điều động và bổ nhiệm cần phát huy truyền thống, đoàn kết nội bộ, thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng chí Hiệu trưởng tin tưởng, với vị trí công tác mới, các đơn vị tiếp tục phát huy năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Đại học PCCC