PDA

View Full Version : Hệ thống chữa cháy bằng khí 1. Hệ thống chữa cháy khí FM200 (HFC-227EA)
 2. Hệ thống chữa cháy bằng khí Nitrogen (N2)
 3. Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2
 4. Hướng dẫn tính toán
 5. Hệ thống chữa cháy bằng khí sạch ưu việt Ecaro-25
 6. Hệ thống chữa cháy bằng khí Novec 1230
 7. Phương pháp tính cửa giảm áp cho hệ thống chữa cháy bằng khí???
 8. Đối sách an toàn hệ thống chữa cháy khí
 9. Hệ thống chữa cháy tự động FM200, Novec cải tiến
 10. Thi công lắp đặt hệ thống PCCC, tiêu chuẩn và quy trình thi công hệ thống PCCC
 11. PyroGen - chất xúc tác tự dập lửa, hệ thống PCCC
 12. Hệ thống chữa cháy FM 200 và các thiết bị hệ thống FM-200®
 13. Hệ thống chữa cháy bằng khí của hãng FIKE/USA
 14. Thi công hệ thống chữa cháy khí FM 200
 15. Hệ thống chữa cháy tự động FM-200 , Novec 1230 Viking Đức
 16. Hệ thống chữa cháy bằng khí sạch naf s 125
 17. Tổng quan về hệ thống chữa cháy fm-200