PDA

View Full Version : Nhà cao tầng  1. Khuyến cáo về các biện pháp PCCC, thoát nạn đối với các công trình nhiều tầng
  2. Vấn đề trang bị và sử dụng trực thăng cứu hộ đối với nhà cao tầng
  3. Giải pháp đồng bộ về thoát hiểm " ERS "cho các tòa nhà siêu cao tầng
  4. Bố trí mặt bằng nhà cao tầng thuận lợi cho PCCC
  5. Công tác PCCC nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  6. Cải tạo chữa cháy văn phòng