PDA

View Full Version : Văn bản pháp luật về PCCC  1. Luật phòng cháy và chữa cháy
  2. Nghị định
  3. Thông tư
  4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy
  5. Cấp phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
  6. Thông tư 56 về trang bị phương tiện pccc cho lực lượng dân phòng phòng cháy chữa cháy
  7. 8 Quy định về PCCC bắt buộc cho cơ sở kinh doanh Karaoke vũ trường
  8. Các điểm mới trong QCVN 06:2020/BXD khi thiết kế nhà cao tầng.
  9. Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nhà chung cư